Як робляться маркетингові дослідження

9-13-2019


Маркетингове дослідження — це форма дослідження, спрямована на визначення тенденцій ринку, розуміння бажань і поведінки покупців і конкурентів.
Загальною метою дослідження є виявлення факторів, що впливають на успіх економічної діяльності і визначення шляхів їх оптимізації. Також хочемо вам порекомендувати маркетинговые исследования в Украине

У першому випадку вартість дослідження буде низькою, а конфіденційність — високою (коло присвячених вузький і всі вони пов’язані з фірмою – замовником). Великим плюсом є те, що аудитори відмінно обізнані про внутрішні механізми досліджуваної системи та особливості технології. Однак тут велику роль відіграє принциповість і чесність дослідників, так як у багатьох випадках виявлена ними реальна картина може бути неприємна для чинного керівництва. Крім того, так як ці фахівці ніяк не пов’язані з замовником, то вони будуть неупереджені та незалежні від керівництва — в цьому випадку немає причин приховувати несприятливий прогноз або фабрикувати звіт, приємний для начальства. Але при такому підході дослідники можуть не мати глибоких знань: не розуміти, що таке досліджуваний продукт, як його слід позиціонувати і продавати. Також підвищується ймовірність витоку отриманої ними інформації у зв’язку з великою кількістю сторонніх осіб, задіяних у дослідженні.

При епізодичних дослідженнях їх результатом є дані поточного стану системи (підприємства, торгової мережі…) та рекомендації щодо її поліпшення. Після видачі цих результатів дослідники переключаються на інші види робіт. При постійній роботі дослідники продовжують відстеження стану системи після видачі своїх рекомендацій. У цьому випадку вони спостерігають за впровадженням їх пропозицій, відслідковують тенденції в зміні досліджуваної системи і при необхідності вносять коригувальні поправки.
На першій стадії маркетингового дослідження здійснюється збір інформації.
Отримані на цьому етапі первинні дані узагальнюються та аналізуються із застосуванням загальнонаукових методів і інструментів статистичного аналізу, теорії масового обслуговування та інших галузей знань (логіки, математики, психології, соціології).