Що таке дебет і кредит простими словами

5184

Вміння контролювати свої витрати, надходження, грамотно управляти коштами та їх вести точний облік – цими властивостями повинен володіти не тільки бухгалтер, але і звичайний громадянин. Адже саме від правильного розподілу грошових ресурсів і буде залежати його подальше благополуччя. Прибуткові та видаткові операції багаторазово проводяться кожен день. Інформація, що таке дебет і кредит простою мовою, дозволить вільно орієнтуватися в фінансовому положенні і великого підприємства, і окремо взятої родини.

В обов’язки бухгалтера організації входить коректне відображення кожної операції щодо надходження або витрати коштів. Дебет, кредит, сальдо – головні слова, без яких неможливий бухгалтерський облік. Навіть випуск звичайної банківської картки передбачає необхідність розуміння, що таке кредит і в чому суть відмінностей між певними банківськими операціями, описаними у виписках по рахунку.

Загальне значення терміна

Щоб зрозуміти, як визначити дебет і кредит, необхідно прояснити основні терміни бухгалтерії і їх фактичне застосування. Слово «дебет» являє собою запозичення з німецької мови, однак багато хто вважає першоджерелом слово debitum із Стародавнього Риму, в перекладі означає «борг».

У сучасному значенні слово «дебет» передусім пов’язане з урахуванням усіх заходів, які мають відношення до фінансово-майнового стану підприємства, яке знаходить своє відображення в бухгалтерському обліку. З допомогою бухобліку керівництво підприємства зможе правильно визначити прибуток після вирахування з доходів видаткових статей.

Поняття кредиту і дебету, що це таке, простими словами, допоможуть у вивченні фінансового стану підприємства. Для бухгалтера дебет активних рахунків означає прихід, а кредит пов’язаний з фіксацією витрат. Якщо мова йде про пасивних рахунках, значення даних понять протилежні. Таким чином, визначаючи ту чи іншу облікову операцію, важливо віднесення рахунки до активного або пасивного.

До дебету відносять прибуток від якої-небудь діяльності (комерційної, виробничої і т. д.), продажу, реалізації послуг і продуктів. Кредит включає в себе відображення витрат на закупівлю сировини, виплату заробітної плати і т. д.

Сучасне значення в бухгалтерському обліку

Для бухгалтера головне значення має правильна проводка операцій. Відомості підлягають відображенню в бухгалтерському рахунку, таблиці, яка складається з двох колонок із записами про витрату і прихід коштів. Дана таблиця являє собою спосіб ведення обліку, що відображає обіг коштів у вигляді подвійних записів.

Розрізняти і правильно відносити до кредитом або дебетом допоможе вивчення методу подвійного запису. Справа в тому, що в дебет бухгалтерії передбачає відображення кожної операції, яка має відношення до діяльності організації, в обох колонках, однак з різним значенням.

Якщо говорити, що таке дебет і кредит в бухгалтерії очима простого обивателя, то в даному випадку інформація заноситься двома колонками: з кожної транзакції два записи в обох колонках.

Мета будь-якого бухгалтера – з’ясувати залишок коштів після того, як з приходу віднімуть витрата. Бухгалтерський облік дозволяє вивести різницю суми всіх записів, іншими словами, визначити сальдо за конкретний період.

Коли дохід більше, ніж витрата, сальдо відображають у таблиці з активним рахунком і називають його дебетовим. Якщо витрата вище доходу підприємства, залишок заносять на пасивному рахунку як кредитове сальдо.

Зрозуміти ситуацію з грошовими операціями підприємства допоможе порівняння. Прибуткова організація має бухгалтерський рахунок з перевищенням дебету на активних рахунках. При виведенні кінцевого сальдо з визначенням підсумкової прибутку або збитку за річний період проміжне значення (наприклад, при виведенні сальдо за квартал) не грає ніякої ролі. Таким чином, дебет і кредит служать для виведення підсумкового значення, дозволяючи дати оцінку роботи підприємства та уточнити розмір чистого прибутку.

Поняття дебету і кредиту на прикладі банківських послуг

Спрощене значення дебету можна побачити аналогії з такими видами послуг, як дебетова карта або рахунок і кредитна картка для клієнтів банку.

Дебетова картка або рахунок

Суть дебетової картки – зберігання і використання коштів держателя. Використовується тільки та сума, яка є на рахунку. Дебетовий пластик служить для вступу зарплати, інших перерахувань, посібників, державних виплат з подальшим розпорядженням фінансами (безготівковим витратою коштів і зняттям готівки). У той же час, дебетова картка дозволяє отримувати дохід на залишок, який також зараховується на картковий рахунок.

Кредитка

Основне призначення кредитної картки – отримання додаткових фінансів, яких потребує клієнт. Кредитування дозволяє задовольнити поточні потреби в коштах з можливістю витрати коштів безготівковим способом або шляхом зняття готівки. Однак, як і будь-позика, кредитка потребує витрат, пов’язаних з оплатою фінансових послуг і використанням банківських коштів.

Банківська виписка

Відкриття і використання поточного банківського рахунку також пов’язані з необхідністю розуміння стану фінансів клієнта, що відображається у виписці, наданої кредитною установою. У банківській виписці міститься інформація про рух коштів – надходження і списання.

Отримати банківську виписку з відображенням певної операції можна тільки на наступний день після зЕкшн снення транзакції.

Банківська виписка підприємства являє собою документ з інформацією про номер рахунку, реквізити банку, а також таблиці з даними про всі операції по конкретному рахунку (вид операції та суму). Суми по дебету і кредиту, які мають відношення до конкретного рахунку, зазначаються в двох окремих колонках. Дебетова колонка відображає відбулися списання, кредитова колонка вказує на які зараховуються суми. Для бухгалтера дана виписка дозволяє контролювати рух коштів по рахунку, а при розбіжності – просити роз’яснень у обслуговуючого банку.

Для визначення, куди заноситься інформація з тієї чи іншої фінансово-майнової операції, необхідний попередній аналіз, яке конкретне значення увазі сума, що вноситься. Бухгалтер відносить зростання майна, дебіторську заборгованість на рахунок дебету. Коли проводка передбачає зростання фінансових і матеріальних зобов’язань з боку підприємства, зростання статутного капіталу, дані про суми заносять в якості кредиту.

В процесі внесення записів по бухгалтерського балансу важливо чітко розрізняти, що дебіторська заборгованість означає, що підприємству мають гроші, а кредиторська заборгованість говорить про наявність витрат на оплату певних зобов’язань (виплати за позиками, розрахунками з постачальниками і т. д.).

Визначення дебету і кредиту допомагає підбивати проміжні підсумки за будь-який період, що цікавить, розраховувати проміжне і кінцеве сальдо.

При оформленні дебет за рахунком відображають з лівої сторони табличних даних з висновком. Кредит розміщений у цій же таблиці з правого боку. Крім уміння правильно розносити суми за кредитом і дебетом, ця таблиця вимагає подвійного відображення відомостей за рахунками: в одному випадку сума фігурує на дебетовому рахунку, у другому випадку – це запис по кредиту.

Щоб зрозуміти, що таке «дебет з кредитом», простим громадянам потрібно навчитися розуміти справжнє значення тієї чи іншої фінансової операції, коректно трактувати її суть. Однак для більшості людей, далеких від тонкощів бухгалтерського справи, дебет за рахунком – це прихід, надходження, приріст матеріально-грошових ресурсів.