Що таке державне соціальне страхування?

817

Соціальне страхування – це ряд заходів, спрямованих на соціальний захист населення у випадку втрати працездатності або інших чинників, які перешкоджають можливості самостійного забезпечення. Така послуга дозволяє підтримувати ті верстви населення, які з тих чи інших причин потребують фінансової допомоги. Що таке соціальне страхування? Сьогодні розберемо в цій статті.

Соціальне страхування реалізується у вигляді пенсій, допомог, пільг та інших виплат, сформованих як в натуральному, так і грошовому вираженні. Поділяють як державні фонди, так і колективні (профспілкові), а також є й змішані форми фондів соціального захисту населення.

Бюджет таких фондів поповнюється за рахунок коштів працездатного населення, тобто фізичних осіб, і за рахунок будь-яких форм організацій, що зЕкшн снюють комерційну діяльність на території Російської Федерації.

У сучасному світі, мабуть, не існує держави, яка б не зЕкшн снювало внутрішню політику щодо соціального захисту населення. Існує обов’язкове страхування, так і добровільне. Говорячи простою мовою, соціальна страховка – це свідоме гуманне рішення товариства про взаємовиручку і підтримки один одного. ЗЕкшн снюючи невеликі виплати в спеціалізовані організації, люди допомагають тим, хто потребує фінансової допомоги. Як реалізується така діяльність саме в Росії, розглянемо більш докладно.

Види соціального страхування

Страховка громадян забезпечує захист населення в разі різкої зміни матеріального становища. Існують різні аспекти ризиків, пов’язаних зі страховим покриттям, забезпечуються виплатами з різних фондів. До таких видів ризиків відносяться:

 • Лікарняні листи. У разі тимчасової непрацездатності перші три дні за листком непрацездатності оплачуються роботодавцем, інша частина коштів сплачується з медичного фонду соцзахисту.
 • Пов’язані з материнством і дитинством. Сюди входять виплати по народженню дітей – як разові, так і на постійній основі, можна віднести оплату за декретним відпустки, материнський капітал та інше.
 • Виплати по смерті годувальника або допомоги по інвалідності.
 • Колективне страхування на шкідливий або небезпечний виробництві. Кожна юридична особа, що входить в дану категорію, виплачує страхову премію у фонд страхування для забезпечення соціального захисту. І якщо будь-яка фізична особа отримала шкоди здоров’ю на небезпечному виробництві, фонд компенсує гроші на відновлення здоров’я. Сюди ж можна віднести і екологічні збори.
 • Медичне страхування. Громадяни Російської Федерації можуть користуватися безкоштовними медичними послугами за рахунок фонду медичного страхування.
 • Пенсійне страхування. Люди, які досягли пенсійного віку, також мають право на одержання пенсії та інших пільг.
 • Інші пільги в натуральному або грошовому вираженні, що відносяться до учасників різних бойових Екшн або учасникам ліквідації Чорнобильської атомної електростанції.
 • Законодавча база

  Обов’язкове страхування в Росії закріплено федеральним законом 165-ФЗ, а також іншими актами, що відносяться до такого виду страхування. Цей закон складається з п’яти розділів. До першої частини відносяться термінологія, застосовувана в сфері обов’язкового страхування, а також види і форми страхування.

  У другій главі описано взаємовідносини між суб’єктами та об’єктами страхування. Встановлюються права, обов’язки і відповідальність страховиків, страхувальників і застрахованих осіб. У третьому розділі закріплені питання управління даною сферою, регламентовані дії контрольних органів.

  Четвертий розділ описує джерела фінансування, розмежовує поняття бюджетних і позабюджетних фондів. Встановлює тарифи, ставки, терміни поповнення страхових премій, які сплачують страхувальники та застраховані особи, що формують бюджет фондів.

  П’ята глава регламентує опис Екшн по страховим виплатам, а також строки позовної давності та вирішення спорів.

  Фонди страхування

  У Росії обов’язкове страхування забезпечується трьома основними фондами:

 • ФСС – Фонд соціального страхування.
 • ФОМС – Фонд обов’язкового медичного страхування.
 • ПФР – Пенсійний фонд Росії.
 • Розглянемо діяльність цих організацій окремо.

  Фонд соціального страхування

  Це позабюджетне формування було засновано в 1991 році. Воно забезпечує соцзахист у багатьох сферах, а саме:

  • виплати за лікарняними листками, одноразові виплати за народження дитини, а також виплати на щомісячній основі по догляду за дитиною, виплати при вагітності та пологах;
  • виплати при отриманні професійних виробничих травм;
  • пільги на санітарно-курортне лікування для відновлення здоров’я;
  • забезпечення інвалідів допоміжними медичними засобами;
  • вжиття заходів щодо попередження професійних захворювань на виробництві.

  Фонд обов’язкового медичного страхування

  Був організований в 1993 році. Ця організація забезпечує отримання безкоштовної медичної допомоги. Також займається організацією різних цільових програм, вакцинацією населення. В обов’язки цієї організації входять контроль і дотримання всіх цільових програм, а також зберігання та пересилання грошових коштів для забезпечення безкоштовної медичної допомоги чи пільгових умов для різних категорій населення. Фонд є позабюджетним.

  Пенсійний фонд Російської Федерації

  Це наймасштабніше об’єднання. Воно є позабюджетної організацією. Фонд був організований в 1990 році з метою виплат пенсій, а також соцзахисту населення. Організація виконує безліч напрямків і є ключовою для підтримки населення. Основні функції:

 • Виплата пенсій людям, які досягли пенсійного віку.
 • Виплата допомоги по інвалідності, а також героям РФ І СРСР, учасникам бойових Екшн , ветеранам праці.
 • Оплата материнського капіталу.
 • Контроль руху грошових коштів.
 • Контроль за поповненням пенсійного фонду, взаємодія з комерційними організаціями, що зЕкшн снюють виплати премій.
 • Облік всіх учасників програми шляхом присвоєння унікального ідентифікаційного номера.
 • Підтримка програм добровільного пенсійного накопичення.
 • Контроль та запровадження доплат пенсій для підвищення загального матеріального становища пенсіонерів.
 • Як формуються доходи фондів?

  Формування бюджету таких організацій відбувається за рахунок страхових премій, які сплачують страхувальники, тобто гроші на реалізацію тих чи інших цілей надходять з доходів населення чи комерційних компаній. Тільки в разі, якщо в бюджеті фондів недостатньо коштів, він додатково фінансується з доходів держави.

  Сума поповнення бюджету визначається тарифами, закріпленими законодавством. Різні фірми та організації виробляють виплати в залежності від доходу працівників на підприємстві. Грошові кошти надходять в регіональні відділення фондів. Деякі виплати на користь робітників на підприємстві звільняються від утримання перерахування коштів у фонди. До них відносяться:

  • матеріальна допомога у разі терактів, стихійного лиха , інших ситуацій, підтверджених довідкою з органів поліції або Жеку, наприклад пограбувань, затоплень квартири. Також мат. допомога в ситуаціях втрати годувальника;
  • виплати по народженню дитини або усиновлення. Повинні не перевищувати 50 тис. рублів і за умови, що переказ грошових коштів зЕкшн снюється не пізніше ніж через рік після настання події;
  • оплата добових, якщо це передбачено регламентом організації;
  • оплата в інших випадках, але сума не повинна перевищувати 400 тисяч рублів.

  Куди спрямовуються видатки позабюджетних фондів?

  Ці організації, в залежності від напрямку діяльності, забезпечують соціальний захист населення. Формують і оплачують пенсію, листки непрацездатності. На гроші таких фондів містяться санітарно-курортні комплекси, дитячі оздоровчі табори.

  На бюджет цих організацій зЕкшн снюються виплати по безробіттю. А також формуються кошти на поховання та інші виплати. Якщо людина має фінансові труднощі з тих чи інших причин, то має сенс звернутися в один з фондів для отримання соціальної допомоги.

  Як контролюються виплати?

  За поповнення фондів всередині організацій відповідають працівники бухгалтерії. На кожного співробітника компанії формується індивідуальний рахунок, на якому відображаються всі виплати організації – як окладний частини, так і різних премій, в залежності від форми формування заробленої плати.

  Роботодавець зобов’язаний перевести грошові кошти у фонди не пізніше 15-го числа місяця, який слідує за звітним. При цьому контролюють цей процес ФСС І ПФР. Обов’язки цих організацій розмежовані. ФСС відповідає за виплати, пов’язані:

 • З оплатою лікарняних листів.
 • Страхуванням від професійних захворювань.
 • Материнством.
 • Пенсійний фонд контролює внески по медичному страхуванню і поповнення пенсійного фонду.

  Таким чином, функціонування даних організацій життєво необхідно для проведення внутрішньої політики щодо соціального захисту населення. Позабюджетні фонди мають децентралізований характер і закріплені за кожним суб’єктом Російської Федерації. Завдяки їх функціонуванню відбувається стратегічне перерозподіл доходів держави. І кожна людина застрахований від більшості обставин, які можуть бути наслідком втрати працездатності.